Lidgelden

Gelieve uw lidgeld te betalen op rekening BE08 3800 1947 1813

€ 80 met papieren Bridge Beter

€ 70 met digitaal Bridge Beter

€ 65 zonder Bridge Beter

€ 40 voor wie hoofdlid is in andere club

Wie vorig jaar lidgeld betaalde krijgt een korting van € 15

Meer info bij Arlette of Martine